Enllaços


                                    

 
 
  Notícies
Dimarts, 13 de setembre 2022
Vacants CFGM Sistemes Microinformàtics i xarxes
Segona fase d'admissió
Els alumnes que van participar a la primera fase de la preinscripció i no van obtenir plaça a cap cicle formatiu, poden participar en aquest segon procediment:

- 13 de setembre de 2022:
Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants per a la segona fase d'admissió
Les vacants que s'ofereixen en la segona fase d'admissió es publiquen en aquest web: preinscipcio.gencat.cat i als centres.

- Del 14 al 16 de setembre de 2022:
segona fase d'admissió per a alumnes sense plaça assignada a cap centre
Si no s'ha obtingut cap plaça en els centres demanats, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles, un cop feta la primera fase d'assignació de places. Als alumnes que poden participar en la segona fase d'admissió se'ls envia un correu amb un enllaç a la sol·licitud de preinscripció per tal que hi accedeixin i facin l'ampliació de sol·licituds.

 - 21 de setembre de 2022:
publicació de la llista admesos
Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada en la segona fase d'admissió.

Qualsevol dubte: [email protected]

Divendres, 15 de juliol 2022
CF admesos altres alumnes
Divendres, 8 de juliol 2022
CF admesos continuïtat
Dimecres, 29 de juny 2022
PFI admesosInstitut Lluís Companys
c/ Joan Maragall, s/n
08490 Tordera
Tel. 937 65 08 22
[email protected]