Notícies << Tornar
Dissabte, 9 de maig 2020
Preinscripció 2020
        

Abans de fer la matrícula per ser admès per primera vegada en un centre, en primer lloc cal fer la preinscripció, és a dir, presentar la sol·licitud d'admissió al centre. Per fer la preinscripció cal:
  • Conèixer el calendari del procés
  • Consultar els centres
  • Conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds (i la documentació que els acredita),
  • Presentar la sol·licitud i la documentació (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència),
  • Consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
  • Consultar el centre assignat
  • Fer la matrícula.
 
 
Institut Lluís Companys
c/ Joan Maragall, s/n
08490 Tordera
Tel. 937 65 08 22
info@inslc.cat