Notícies << Tornar
Dilluns, 12 de abril 2021
Oberta la convocatòria d'ajuts per a llibres escolars, llicències digitals i material escolar per alumnes empadronats a Tordera per al curs 2021-22
        

 
A partir del dilluns, 12 d'abril i fins al pròxim dia 12 de maig romandrà oberta la convocatòria per demanar ajuts  per poder obtenir els llibres escolars, llicències digitals i material escolar pel curs 2021-2022 pels alumnes de P3, P4 i P5, educació primària i Educació Secundària Obligatòria empadronats a Tordera.  
Pels alumnes de P3 i 1r d’ESO es farà del 7 al 14 de juny, coincidint amb el període de la matrícula. 


La presentació de sol·licituds es realitzarà de forma prioritària i preferent de manera telemàtica (mitjançant el tràmit d’instància genèrica, al qual s’adjuntarà el model normalitzat de sol·licitud i tota la documentació corresponent) a través de la seu electrònica de l’Ajuntament. S’elimina, així,  la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al registre d’entrada presencial de l’Ajuntament.

Excepcionalment, i prèvia justificació fonamentada, es podran presentar sol·licituds de forma presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, amb cita prèvia, només en el supòsit de persones que no tinguin mitjans per a presentar-les de forma telemàtica, en la mesura en què a causa de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 l’Ajuntament no pot garantir que es puguin presentar de forma presencial un volum considerable de sol·licituds. Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic han de trucar al 93 764 37 17 perquè es valori l’excepcionalitat i se li doni cita prèvia per realitzar el tràmit presencial.
 
 
Institut Lluís Companys
c/ Joan Maragall, s/n
08490 Tordera
Tel. 937 65 08 22
info@inslc.cat